მწვანე საგრანტო პროგრამის ფარგლებში განაცხადები მიიღება 2021 წლის 8 ოქტომბრიდან 2021 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით. პროგრამის ფარგლებში თითოეულ მუნიციპალიტეტში დაფინანსდება არაუმეტეს 50 განაცხადი.
მწვანე საგრანტო პროგრამა ხორციელდება ევროკავშირის (EU) და გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) მხარდაჭერით „სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების ევროპის სამეზობლო პროგრამის” (ENPARD) პროგრამის ფარგლებში ა(ა)იპ „სოფლის განვითარების სააგენტოსთან” (RDA) თანამშრომლობით.