პოტენციური ბენეფიციარი
 • პროგრამაში მონაწილეობისთვის აუცილებელია ვებ. გვერდზე რეგისტრაცია და ინტერესის გამოხატვა შერჩეულ ტექნოლოგიაზე.
 • განაცხადისა და თანმდევი დოკუმენტების წარმოდგენა.
 • დისტრიბუციის საფასურის გადახდა (დისტრიბუციის სერვისის მიღების შემთხვევაში).
 • ბენეფიციარის თანამონაწილეობის თანხის გადახდა.
დისტრიბუტორები
 • პროგრამის ფარგლებში რეგისტრირდებიან, როგორც დისტრიბუტორები და განსაზღვრავენ დისტრიბუციის საფასურს.
 • ახდენენ ადგილობრივ მოსახლეობაში პროგრამის პოპულარიზაციას და პროგრამაში არეგისტრირებენ პოტენციურ ბენეფიციარებს.
 • მხარს უჭერენ სქემაში ჩართულ მონაწილეებს (ბენეფიციარი და მიმწოდებელი) მთელი პროცესის განმავლობაში.
მომწოდებლები
 • მომწოდებელი ტვირთავს ტექნოლოგიის დეტალური აღწერას (დადგენილი კრიტერიუმების მიხედვით) და უთითებს შესაბამის ფასს.
 • მოთხოვნის შესაბამისად უგზავნის ინდივიდუალურ შეთავაზებასა და სამუშაო გეგმას თითოეულ მომხმარებელს.
 • ბენეფიციარს უწევს მომსახურებას შეთანხმებული კრიტერიუმების მიხედვით.
ხარისხის მაკონტროლებლები
 • გაეროს განვითარების პროგრამის მოთხოვნით, ინსტალაციის პროცესის არა გეგმიური შემოწმებას ჩაატარებენ ხარისხის მაკონტროლებლები და შეამოწმებენ საბოლოო ინსტალაციის ხარისხს.