პროგრამებში/პროექტებში მონაწილეობის მსურველებმა განაცხადები უნდა წარმოადგინონ მხოლოდ ქართულ ენაზე.
პაროლის აღდგენა
ელ. ფოსტა
პირადი ნომერი
პაროლის აღდგენა შესაძლებელია ელ. ფოსტის საშუალებით. პაროლის აღსადგენი ფორმის შევსების შემდეგ ელ. ფოსტაზე მიიღებთ აღდგენის მარტივ ინსტრუქციას. გაითვალისწინეთ რომ პაროლის აღდგენის შემდეგ პაროლი არის ერთჯერადი და საჭიროებს შეცვლას პირველსავე ავტორიზაციაზე. წინააღმდეგ შემთხვევაში პაროლის მოთხოვნა უნდა მოხდეს ახლიდან.